Horisont: Vättern

Fotnot till essäfilmen ”Melankoliska fragment” (73 min., 2015) av Patrik Eriksson.
Citat ur:
(i) Marguerite Duras, Att skriva, övers, Kennet Klemets, Ellerströms förlag, 2014.
(ii) Susan Sontag, Konst och antikonst, övers. Erik Sandin, PAN/Norstedts, Stockholm 1969.
(iii) Maurice Blanchot, Katastrofens skrift, övers. Johannes Flink, Daidalos, Göteborg 2008.
(iv) Drottning Kristina, Maximer/Les sentiments héroïques, övers. Sven Stolpe, Bonniers, Stockholm 1959.
(v) Herakleitos, Fragment, övers. Håkan Rehnberg & Hans Ruin, Kykeon, Lund 1997.